Acta Vet. Brno 1993, 62: 73-74

https://doi.org/10.2754/avb199362suppl60073

Plasma Level of Hormones in Japanese Quail After Exposure to Microgravity

P. Výboh, M. Juráni, K. Boďa, O. A. Dadasheva, T. S. Guryeva

Crossref Cited-by Linking

  • Liu Wen-bin, Wang Min-meng, Dai Liu-ye, Dong Sheng-hua, Yuan Xiu-dan, Yuan Shu-li, Tang Yi, Liu Jin-hui, Peng Liang-yue, Xiao Ya-mei: Enhanced Immune Response Improves Resistance to Cadmium Stress in Triploid Crucian Carp. Front. Physiol. 2021, 12. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.666363>
Crossref Cited-by Linking logo