Acta Vet. Brno 1998, 67: 235-242

https://doi.org/10.2754/avb199867040235

Values of Haematological Indices of Wels (Silurus glanis L.) in Relationship to the Level of Nutrition during the Pre-spawning Period

Z. Svobodová, J. Kolářová, H. Modrá, V. Vajcová, J. Hamáčková, J. Kouřil,P. Kozák

First page:
First page image