Acta Vet. Brno 1998, 67: 265-272

https://doi.org/10.2754/avb199867040265

The effect of Pure Microcystin LR and Biomass of Blue-Green Algae on Selected Immunological Indices of Carp (Cyprinus carpio L.) and Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.)

M. Palíková, F. Kovářů, S. Navrátil, L. Kubala, S. Pešák, V. Vajcová

First page:
First page image