Acta Vet. Brno 2003, 72: 191-200

https://doi.org/10.2754/avb200372020191

Monitoring of Antioxidative Effect of Morine in Alloxan-induced Diabetes mellitus in the Laboratory Rat

L. Bartošíková, J. Nečas, V. Suchý, R. Kubínová, D. Veselá, L. Beneš, T. Bartošík, J. Illek, J. Šalplachta, J. Klusáková, L. Bartošová, V. Strnadová, P. Fráňa, J. Fráňová

First page:
First page image