Acta Vet. Brno 2004, 73: 171-179

https://doi.org/10.2754/avb200473020171

Efficacy of Newly Synthesized 44Bu Ultrashort-Acting Beta-Adrenergic Antagonist to Isoprenaline-Induced Tachycardia – Comparison With Esmolol

L. Bartošová, M. Frydrych, G. Huláková, K. Beránková, V. Strnadová, P. Mokrý, V. Brunclík, J. Kolevská, M. Bébarová

First page:
First page image