Acta Vet. Brno 2014, 83: 9-13

https://doi.org/10.2754/avb201483S10S9

Iodine content in bulk tank milk samples in relation to dairy farm size

Lenka Vorlová1, Lucia Hodulová1, Ivana Borkovcová1, Hana Přidalová1, Romana Kostrhounová1, Marcela Klimešová-Vyletělová2, Květoslava Šustová3

1University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, Department of Milk Hygiene and Technology, Brno, Czech Republic
2Dairy Research Institute, Ltd., Prague, Czech Republic
3Mendel University, Faculty of Agronomy, Department of Food Technology, Brno, Czech Republic

Received March 5, 2014
Accepted July 23, 2014

References

1. Bath SC, Button S, Rayman MP 2011: Iodine concentration of organic and conventional milk: implication for iodine intake. Br J Nutr 107: 1-6
2. Borucki Castro SI, Berthiaume R, Robichaud A, Lacasse P 2012: Effects of iodine intake and teat dipping practices on milk iodine concentrations in dairy cows. J Dairy Sci 95: 213-220 <https://doi.org/10.3168/jds.2011-4679>
3. Commission Regulation No. 1459/2005/EC of the Commission of the European Communities of 8 September 2005 amending the conditions for authorisation of a number of feed additives belonging to the group of trace elements. OJ L 238, 9 September 2005, pp. 8-10
4. Dahl L, Opsahl JA, Mitzer HM, Julshamn K 2003: Iodine concentration in Norwegian milk and dairy products. Br J Nutr 90: 679-685 <https://doi.org/10.1079/BJN2003921>
5. Flachowsky G, Schone F, Leiterer M, Bemman D, Spolders M, Lebzien P 2007: Influence of an iodine depletion period and teat dipping in the iodine concentration of serum and milk of cows. J Anim Feed Sci 16: 18-25 <https://doi.org/10.22358/jafs/66722/2007>
6. Galton DM 2004: Effects of an automatic postmilking teat dipping system on new intra mammary infections and iodine in milk. J Dairy Sci 87: 18-25 <https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(04)73161-6>
7. Kavřík R, Paskerová H, Řehůřková I, Ruprich J 2013: Dynamics of seasonal variation of iodine content in various types of milk available to consumers (in Czech). In Sborník X. konference u příležitosti Dne jódu: Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice. České Budějovice, 48-51
8. Kroupová V, Trávníček J, Staňková M, Richterová J, Dušová H 2013: Dynamics of iodine concentration in bulk milk in the Czech Republic (in Czech). In Sborník X. konference u příležitosti Dne jódu: Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice. České Budějovice, 32-33
9. Kursa J, Herzig I, Trávníček J, Kroupová V 2005: Milk as a food source of iodine for human consumption in the Czech Republic. Acta Vet Brno 74: 255-264 <https://doi.org/10.2754/avb200574020255>
10. Norouzian MA, Azizi F 2013: Factors affecting iodine content in dairy cow’s milk - a review. Eur J Food Res & Rev 3: 63-73
11. Řehůřková I, Ruprich J 2013: Dietary supply of iodine to Czech population and its most important sources (in Czech). In Sborník X. konference u příležitosti Dne jódu: Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice. České Budějovice, 13-19
12. Ryšavá L, Kříž J 2013: Prevention of iodine deficit in the Czech Republic – history and current situation (in Czech). In Sborník X. konference u příležitosti Dne jódu: Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice. České Budějovice, 6-8
13. Trávníček J, Herzig I, Kursa J, Kroupová V, Navrátilová M 2006: Iodine content in raw milk. Vet Med 51: 448-453 <https://doi.org/10.17221/5574-VETMED>
14. Zamrazil V 2013: Risks from excessive iodine intake (in Czech). In Sborník X. konference u příležitosti Dne jódu: Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice. České Budějovice, 10-12
front cover
  • ISSN 0001-7213 (printed)
  • ISSN 1801-7576 (electronic)

Current issue

Indexed in DOAJ

Archive